Dành cho những ai có hứng thú với Rồng đất – rồng nam mỹ

Giá rồng Nam Mỹ và các yếu tố ảnh hưởng - Do thị hiếu thị trường nên giá rồng Nam Mỹ cũng phụ thuốc rất lớn và màu

Những người mới bắt đầu học nuôi Rồng Nam Mỹ chắc chắn sẽ có rất nhiều những sai sót khi chăm sóc,các bạn sẽ có một điểm yếu chính là kinh Nghiệm

Chai sẻ kỹ thuật về phòng và chữa trị bệnh gây hại cho tắc kè trong điều kiện nuôi nhốt

cùng các bạn tìm hiểu về cách nuôi tắc kè, đặc biệt là cách nuôi tắc kè con trong nhà làm cảnh.

tắc kè là con vật giống như thằn lằn nhưng to hơn, thường sống trên cây to, có tiếng kêu “tắc kè”