Husky chúng không chỉ nổi tiếng trên toàn Thế Giới mà còn rất được ưa chuộng tại Việt Nam