Chai sẻ kỹ thuật về phòng và chữa trị bệnh gây hại cho tắc kè trong điều kiện nuôi nhốt

cùng các bạn tìm hiểu về cách nuôi tắc kè, đặc biệt là cách nuôi tắc kè con trong nhà làm cảnh.

tắc kè là con vật giống như thằn lằn nhưng to hơn, thường sống trên cây to, có tiếng kêu “tắc kè”